- Hotline: 0905353745 (Mr. Ân). Luôn có các khuyễn mãi - Ưu đãi cho các khách hàng của Vân Quyên

Chương trình ưu đãi dành riêng cho Quý khách quen, áp dụng từ 01/08/2019.

+ Khách quen cấp độ 01

Khách hàng đã từng đặt vẽ tranh thành công tại vanquyengallery được 01 lần, nay tiếp tục đặt tranh ủng hộ lần 02 thì chúng tôi xin được giảm 10% trên tổng đơn vẽ tranh (không tính đơn giá khung tranh).

+ Khách quen cấp độ 02

Khách hàng đã từng đặt vẽ tranh thành công tại vanquyengallery được 02 lần, nay tiếp tục đặt tranh ủng hộ lần 03 thì chúng tôi xin được giảm 12% trên tổng đơn vẽ tranh (không tính đơn giá khung tranh).

+ Khách quen cấp độ 03

Khách hàng đã từng đặt vẽ tranh thành công tại vanquyengallery được 03 lần, nay tiếp tục đặt tranh ủng hộ, chúng tôi xin được giảm 12% trên tổng đơn vẽ tranh (không tính đơn giá khung tranh) + 10% trên tổng giá khung tranh. Nếu không đặt khung thì sẽ được giảm 13% trên tổng tiền đơn giá vẽ tranh.


Ghi chú:

V/v xác nhận KH quen sẽ được chúng tôi thực hiện như sau. ngay lần đầu đặt đơn hàng thành công, chúng tôi sẽ xin Quý KH địa chỉ mail, sau đó chúng tôi sẽ gửi link xác nhận cấp độ của KH qua mail.

Mr. Ân 0905353745 (Zalo, Viber)


Trân trọng.

Mr. Ân 0905353745 (Zalo, Viber)


Showroom: