Bill Gates – Khi không có một đồng trong tay, cả thế giới chẳng một ai biết đến bạn… 3-3078

    Vẽ sơn dầu bức ảnh nàyIn canvas bức ảnh nàyLồng khung tranh bức ảnh này

    Đặt hàng ngay:

    Liên hệ ngay

    Liên hệ